Anika Edström Kawaji

Anika Edström Kawaji är född i Stockholm 1994. Hon började studera vid Kungliga Svenska Balettskolan vid 10 års ålder 2004 och tar examen våren 2013 från skolans moderna linje. Säsongen 2012/2013 gör Anika sin slutpraktik vid Cullbergbaletten. Hon har medverkat i Nederlands Dans Theater Summer Intensive 2011 och 2012 och tilldelades Carina Ari-stipendiet 2012 för unga dansare. Anika har även mottagit Anders Sandrews stiftelses stipendium till dansstudenter för 2013.