Cristian Duarte

Cristian Duarte har varit verksam som dansare och koreograf sedan 1994 och har sin bas i São Paulo, Brasilien. Han tog examen från PARTS i Bryssel under ledning av Anne Teresa De Keersmaker 2002. Cristian Duarte var 2013 och 2015 inbjuden som koreograf och lärare vid DOCH i Stockholm.