Cultural sustainability

Under fem årtionden har vi arbetat med att sprida modern dans i Sverige och utomlands. Cullbergbaletten satsar på framtiden, på de unga och oetablerade med Cullberg to come.

Det borde vara en demokratisk rättighet att under sin uppväxt får möta olika kulturyttringar. Så är inte alltid fallet och skolan har en viktig roll att förmedla olika kulturuttryck. De barn och ungdomar som inte får det kulturella kapitalet med sig hemifrån kan genom skolan få en möjlighet att prova på olika kulturaktiviteter.

Kultur är inte bara en yttre upplevelse, men också en inre resa. I dans används kropp, själ och intellekt samtidigt och dans är också socialt, barnen lär känna varandra över kulturgränser och traditioner. Ökad kunskap leder till ökad förståelse. Dans kan stärka empati, man tar del av varandra och varandras egenskaper.

Dans är konst, den ska störa ordningen och skapa något nytt. Genom dansen kan vi hjälpa barn undan grupptrycket genom att de får träna sig i att få vara annorlunda. Det blir ett viktigt och spännande möte mellan Cullbergbalettens unga dansare att möta barnen och, med speciell metodik riktade till barnen, locka fram dans och rörelse.

En av aktiviteterna inom Cullberg to come är att producera interaktiva dansföreställningar i skolan där unga artister möter en ung publik. Genom interaktiva föreställningar, där dansare, publik och koreografer interagerar, kan vi skapa en nyfikenhet och förståelse från alla inblandade för dansens kraft. I samband med skolföreställningar vill vi också erbjuda workshops, seminarier och samtal.

Master Minds (2011)
I den interaktiva föreställningen Master Minds som turnerade till mellanstadieskolor stod koreografen Björn Säfsten och dansaren Anja Arnquist för idé och koncept till verket som inspirerats av sällskapsspelet med samma namn. De fyra unga dansarna som medverkade valdes ut vid en audition. Varje föreställning blev unik för att eleverna själva bestämde hur dansarna skulle röra sig. Målet var att skapa ett samtal om hur man kan se och tänka dans.

– Master Minds är en inspirerande och allvarligt menad lek med barn om danskonst och skapande. Genom att ge makten till barnen får de möjlighet att praktisera koreografi och utifrån det kan de referera till sina egna erfarenheter som koreografer när vi talar om dans. Att se samma material många gånger gör att nya detaljer träder fram, säger Björn Säfsten och Anja Arnquist.


Samarbete med dansutbildningar

Yrkesdansarutredningens förslag till samarbete med Kungliga Svenska Balettskolan och Danshögskolans eventuella magisterutbildning är också en självklar del i Cullberg to come. Kompaniet kommer i framtiden att skräddarsy workshops med repertoarträning i kompaniets anda och historia till dansutbildningarna.

Idag tar Cullbergbaletten emot två praktikanter årligen från internationella dansskolor. Praktikplatserna inom kompaniet ger dansarstudenterna unika erfarenheter av arbetslivet.

Vi kommer att erbjuda dansresidens och masterclasses för svenska dansare utomlands kopplat till våra internationella nätverk och till utländska dansare i Sverige.

Detta kan ditt företag vara med och möjliggöra och vidareutveckla.

Bilder Master Minds