Katrine Johansen

Katrine Johansen är född 1989 i Aarhus, Danmark. Hon studerade 2008-2009 vid Archauz U-company i Aarhus och därefter vid Copenhagen Contemporary Dance School. 2010 påbörjade hon magisterprogrammet i modern dans och performance vid Dans- och Cirkushögskolan DOCH i Stockholm från vilken hon tar sin examen våren 2013. Inom ramen för utbildningen gör hon sin slutpraktik på Cullbergbaletten säsongen 2012/2013. Vid Archauz U-company har Katrine medverkat i Motion/Notion ver.3 av Jens Bjerregaard, Caution av Louise Friis och Landscape shifters av Lodie Kardouss. Vid DOCH har hon medverkat i Ur the big Lebowski av Tilman O’Donnell och nu senast i repertoararbetet i Trip av The White Horse Collective och xspectacle av Crystal Pite.