Näringslivsamarbeten

Cullbergbaletten - five decades of challenging choreography

Som ett av världens främsta danskompanier når Cullbergbaletten varje år en stor publik på turnéer i Sverige och utomlands. Med en global närvaro på fem kontinenter är Cullbergbaletten en viktig del av den internationella presentationen av svenskt kulturliv. Ett samarbete med kompaniet skapar möjligheter till associationer med det i särklass starkaste svenska dansvarumärket nationellt och internationellt. Genom Cullbergbalettens internationella ryktbarhet, förmågan att engagera sin publik, ge starka, bestående upplevelser och engagemang förenar kompaniet hög konstnärlig kvalitet och integritet med tillgänglighet. Vi erbjuder långsiktiga samarbeten och den bästa exponeringen mot en attraktiv och bred målgrupp världen över.

Det finns flera områden att utforska. Oavsett om det gäller ditt varumärke, kompetensutveckling eller samhällsengagemang så lovar vi dig ett stimulerande och spännande samarbete. Vi skräddarsyr samarbeten som passar ditt företag, och tar avstamp i ditt företags fokusområden, varumärkets utveckling, utbyte, marknadsföring, kreativitet eller inspiration.