Praktik

Ansökningsprocessen inför säsongen 2018/2019 har påbörjats.

Sedan 2010 arbetar Cullbergbaletten aktivt med nästa generation dansare, koreografer och publik. Årligen erbjuds tre praktikplatser inom ett praktikprogram med syfte att skapa en bro mellan utbildningar och yrkeslivet.

Ansök om praktikplats

 

Praktiken varar ett läsår inom ramen för utbildningsplanen och erbjuder studenterna:

• daglig träning

• möjlighet att följa repetitionsarbetet, lära sig repertoaren och vara med i arbetet med nya verk

• möjlighet att delta i föreställningar, på scenen eller i platsspecifika verk

• möjlighet att turnera med kompaniet inom Sverige

Under praktikåret har studenten en handledare/mentor inom kompaniet och en kontaktperson vid skolan. Audition för praktikplatserna hålls varje år. Detaljerad information finns på webben och distribueras till skolor över hela världen. För att kunna söka praktikplats måste du vara student vid en eftergymnasial dansarutbildning eller vilja använda ditt sista år vid utbildningen till praktik. Studenter som redan har tagit examen och som söker arbete, kan inte söka praktik vid kompaniet.