Praktikplats

Sedan 2010 erbjuder Cullbergbaletten årligen tre praktikplatser inom ramen för Cullberg to come - kompaniets satsning på nästa generation dansare, koreografer och publik. Praktikprogrammet syftar till att skapa en bro för studenter mellan utbildningen och yrkeslivet. 

Praktiken varar ett läsår inom ramen för utbildningsplanen. Praktikplatsen hos Cullbergbaletten erbjuder studenterna: 
 
• daglig träning
• möjlighet att följa repetitionsarbetet, lära sig repertoaren och vara med i arbetet med nya kreationer
• möjlighet att delta i föreställningar, på scenen eller i platsspecifika verk
• möjlighet att turnera med kompaniet inom Sverige

Under praktikåret har studenten en handledare/mentor inom kompaniet och en kontaktperson vid skolan. 

Audition för praktikplatserna hålls varje vår. Detaljerad information finns på webben och distribueras till skolor över hela världen. 

För att kunna söka praktikplats måste du vara student vid en eftergymnasial dansarutbildning eller vill använda ditt sista år vid utbildningen till praktik. Studenter som redan har tagit examen och som söker arbete, kan inte söka praktik vid kompaniet.