Praktikplats

Viktig information angående säsongen 2016/2017

Hösten 2016 kommer Cullbergbaletten att turnera större delen av tiden och kommer därför inte att kunna erbjuda praktikplatser från säsongstart. Vi återkommer snart med mer detaljerad information om när nästa praktikprogram startar. Tack för ert intresse för praktikplats hos oss.

Sedan 2010 arbetar Cullbergbaletten aktivt med nästa generation dansare, koreografer och publik. Årligen erbjuds tre praktikplatser inom ett praktikprogram med syfte att skapa en bro mellan utbildningar och yrkeslivet. 

Praktiken varar ett läsår inom ramen för utbildningsplanen och erbjuder studenterna:

• daglig träning
• möjlighet att följa repetitionsarbetet, lära sig repertoaren och vara med i arbetet med nya kreationer
• möjlighet att delta i föreställningar, på scenen eller i platsspecifika verk• möjlighet att turnera med kompaniet inom Sverige

Under praktikåret har studenten en handledare/mentor inom kompaniet och en kontaktperson vid skolan. Audition för praktikplatserna hålls varje vår. Detaljerad information finns på webben och distribueras till skolor över hela världen. För att kunna söka praktikplats måste du vara student vid en eftergymnasial dansarutbildning eller vilja använda ditt sista år vid utbildningen till praktik. Studenter som redan har tagit examen och som söker arbete, kan inte söka praktik vid kompaniet.