Dansare

Corinne Mustonen

Praktikant 2018/2019, från DOCH, Stockholm

Född: Finland

Corinne framträder med egna verk då och då men föredrar att dansa med andra. Hon har arbetat med och/eller deltagit i workshops med Antonia Baehr, Eleanor Bauer, Anna Grip, Deborah Hay, Sandra Noeth, Stina Nyberg, Chrysa Parkinson, Elina Pirinen, Alma Söderberg, Ellen Söderhult, Katja-Maria Taavitsainen, Klara Utke Acs, Litó Walkey och Josefine Wikström med flera.

Corinne insisterar på att dansa för att hon ser den kommunikativa potential i dans som inte ännu är sedimenterad i normer och strukturella hirearkier. När dansen är som bäst skapar den queer och feministiska utrymmen för rörelse och politik.

Förutom dans finner Corinne att läsa, skriva, drömma, hiking och vänner är informativa källor för hennes arbete inom dans och scenkonst.