Dansare

Eliott Marmouset

Praktikant 2017/2018, från ArtEZ, Arnhem

Född: Fontainebleau, Frankrike

Eliott Marmouset är född 1994 i Fontainebleau, Frankrike. 2014 tog han en examen i produktdesign från ENSAAMA Paris och flyttade till Nederländerna för att läsa en BA i Dancing and Making på ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten där han fick chansen att utveckla sin egen praktik samt arbeta med ryktbara koreografer. Han håller för nuvarande på att slutföra sin examen under sin praktiktid på Cullbergbaletten säsongen 2017/2018.