Personal

Jane Hopper

Konstnärlig koordinator

E-post: [email protected]

Ansvarig för Life Long Burning, dansarnas praktik och
konstnärlig residens.